2018/06/05

Musker espezie desberdinez gozatzen

Oin dala bi astebukaera, Euskal Herrixan aurkitxu daitezkeen 3 musker espezieak ikusteko aukera izan naban. Elgoibar inguruan, 3 espezieen artian arruntena musker berdia da eta sasoi honetan asko ikusten dia. Schreiber muskerrak ere badaude, baina hauek ikustia zailaua izaten da.

Oin dala bi aste, Haritz Arrietan argazki bat jaso naban, zeinetan musker berde ar bat eta schreiber eme bat agertzen zian, bixak alkarrekin. Argazki kuriosua.

Musker berde arra (Lacerta bilineata) ezkerrean eta schreiber musker emea (Lacerta schreiberi) eskuman (Arg.: Haritz Arrieta Odria) 
Batera egon omen zian pare bat egunez, baina ni jun orduko schreiber emia lekuz aldatuta eta beste schreiber ar batekin zauan. 

Schreiber muskerra (Lacerta schreiberi), arra
Schreiber muskerra (Lacerta schreiberi), emia
Schreiber muskerrak (Lacerta schreiberi), arra eta emia

Schreiber muskerra (Lacerta schreiberi), arra
Bitartian, handik 10 metrora, musker berde arrak bere lekuan bueltaka jarraitzen zaban.

Musker berdia (Lacerta bilineata), arra
Nere sorpresarako, beste schreiber ar bat azaldu zan musker berdian inguruan. Itxura danez, musker berdiantzat ezan gustoko konpainia eta behin eta berriz bialtzen zaban bere lekutik.

Schreiber muskerra (Lacerta schreiberi), arra


Hurrengo argazkixan ikusten dia 2 arrak toki berdin-berdinian. 

Schreiber muskerra (Lacerta schreiberi) eta musker berdia (Lacerta bilineata)
Azkenian, musker berdiak guztiz kanporatu zaban schreiber muskerra eta azken hau toki berri baten bila lekualdatu bihar izan zan.

Schreiber muskerra (Lacerta schreiberi), arra
Hurrengo egunian, narrastixak ezagutzeko irteera bat gidatu naban Oñatin, Araotz inguruan, eta hemen ere schreiber muskerrak ikusi genitxun. Eme bat lehenengo, eta bikote elegante bat gero.

Schreiber muskerrak (Lacerta schreiberi), arra eta emia
Eta gure sorpresarako, 3 gardatxo ere ikusi genitxun! Azken hauek, behaketa oso interesgarrixak izan zian, izan ere, urte bete lehenau ikusi zan lehen aldiz gardatxua Gipuzkoan, eta 4 ale besterik ezian ikusi. Etxetik horren gertu eta gainontzeko musker espezieekin habitata konpartitzen gardatxua ikustiak txokantia izaten jarraitzen du neretzat.

Gardatxua (Timon lepidus)
Astebukaera amaitzeko, igandian, Aralarren burututako irteera gidatuan musker berde batzuk ikusi genitxun. Bertan ikusitxako ar elegante baten argazkixa ere erakusten dizuet.

Musker berdia (Lacerta bilineata), arra
Ostiraletik iganderarte, inguruan dauzkagun 3 musker espeziez gozatzeko astebukaera izan zan.

2018/05/03

Narrasti eta anfibiuak ezagutzeko irteera gehixo

Azken urtieetan bezela, aurten ere narrasti eta anfibiuak ezagutzera emateko irteerekin jarraitzen dot. Morkaiko Mendizale Elkartiak eta Aranzadi Zientzia Elkartiak antolauta, apirilian anfibiuak ezagutzeko gaueko irteera in genduan eta maiatzak 19xan narrastixen txanda izango da. 


Bestalde, urtero bezela Gipuzkoako Parketxe Sariak antolatutako irteerak gidatzen ere ibiliko naiz, Gipuzkoako Natura Parke desberdinetan.


Animau! Gauza ezezagun ikusgarri asko ditxuzue ikusteko!

2018/04/07

Elgoibarko natura eta ondarea ezagutzeko irteerak

Morkaiko mendi taldetik Elgoibar eta inguruetako natura eta ondarea ezagutzeko 9 irteera antolatu ditxugu, bakoitza gai baten ingurukua. Irteera bakoitzian, tokatzen dan gaixan jakituna dan gidarixa izango dogu. Inma Mugerza, Ignacio Mugerza, Antton Alberdi, Asier Sarasua, Jokin Martinez, Iñaki Etxaniz eta ni neu, besteak beste. Nere kasuan, anfibiuen eta narrastixen irteerak gidatuko ditxut.


Apirilaren 13an izango da lehena, anfibiuak ezagutzeko gabeko irteera hain zuzen ere. 


Izena emateko morkaiko@morkaiko.eus helbidera idatzi edo 636 994 798 telefono zenbakira deitxu bihar da. Jende askokin irteera deserosua izaten dala ikusitxa, jende kopurua mugatu bihar izan dogu. Hala ere, jende asko animau ezkero, ingou bigarren irteera bat ere. Espero dogu zuen gustokuak izatia!

2018/03/22

Marokora bidaia 2017 - Espezieen laburpen zerrenda

Azken egunetan ikusi dozuen bezela, bitxo dexente ikusi genitxun 2017xan Marokora indako bidaian. Laburpen bezela, 8 egunez ikusitxako narrasti eta anfibio espezie desberdinen argazki bana erakusten dizuet.

Anfibiuak

1. Salamandra algira
3. Bufo spinosus
5. Sclerophrys mauritanica
7. Hyla meridionalis
2. Discoglossus scovazzi
4. Bufotes boulengeri
6. Pelodytes ibericus (Algecirasen)
8. Pelophylax saharica
Narrastixak

9. Testudo graeca
11. Mauremys leprosa
13. Tarentola deserti
15. Stenodactylus mauritanicus
17. Tropiocolotes algericus
19. Saurodactylus mauritanicus
21. Uromastyx nigriventris
23. Hyalosaurus koellikeri
25. Timon lepidus (Algecirasen)
27. Scelarcis perspicillata
29. Psammodromus algirus
31. Mesalina olivieri
33. Acanthodactylus boskianus
35. Acanthodactylus erythrurus
37. Eumeces algeriensis
39. Chalcides mauritanicus
41. Chalcides polylepis
43. Trogonophis wiegmanni
45. Natrix astreptophora
47. Macroprotodon brevis
49. Malpolon insignitus
51. Cerastes cerastes
10. Emys orbicularis
12. Tarentola mauritanica
14. Ptyodactylus oudrii
16. Stenodactylus petrii
18. Saurodactylus fasciatus
20. Agama impalearis
22. Chamaeleo chamaeleon
24. Varanus griseus
26. Timon tangitanus
28. Podarcis vaucheri
30. Ophisops occidentalis
32. Mesalina rubropunctata
34. Acanthodactylus dumerili
36. Acanthodactylus maculatus
38. Chalcides lanzai
40. Chalcides ocellatus
42. Chalcides boulengeri
44. Natrix maura
46. Coronella girondica
48. Macroprotodon abubakeri
50. Rhagerhis moilensis
Ikusten dozuen bezela, 51 espezie desberdin ikusi genitxun. Bigarren aldiz bueltatzen nitzan Marokora eta aurrekuan bezela, oinguan ere kriston bidaia!

Eta aurten Greziara! Iuju! Ia ze ikusten dogun. Ondo segi!