2018/12/20

Narrasti eta anfibio bila Extremaduran (II)

Oin dala gutxi, abenduko zubixan Extremadurara indako irteerako argazkixak erakutsi nizkizuen. Sarrera hartan aipatu naban bezela, anfibiuak ateratzen ibili bihar izan ginan paso kanadiar batetik. Florencio Carrero eta Rafael Vazquezek komentau ziguten beraiek askotan atera izan ditxuztela bertatik bitxuak eta gu ere bertaratu ginan ia zeoze zauan ikustera. Gure sorpresarako anfibioz jositxa topau genduan paso kanadiarreko zulua.

Paso kanadiarra, tranpa mortala
Hezetasun edo gordeleku bila sartzen dia animali txikixak horrelako lekuetara eta irten ezinda, harrapauta gelditzen dia. Azken finian, tranpa efektua sortzen dabe egitura hauek. Oin dala gutxi erakutsi nizkizuen antzeko kasu batzuk, Zaragozara indako irteera baten harira.

Anfibio pila bat paso kanadiarran barruan harrapauta
Paso kanadiarran barruko ertz bat, anfibioz jositxa
Kasu honetan, paso kanadiarran burdinen erruz, ezan batere erraza barruko anfibiuak ateratzia. Salabardo batekin eta aterki baten laguntzaz, mirarixak itxen ibili bihar izan ginan, pixkanaka-pixanaka ahalik eta gehixen ateratzen juteko.

Guztira 5 espezie desberdinetako 100 bat anfibio atera genitxun. Apo lasterkarixak (Epidalea calamita), ur-igel arruntak (Pelophylax perezi), apo pintatuak (Discoglossus galganoi), "gallipato"-ak (Pleurodeles waltl) eta apo ezproidunak (Pelobates cultripes), azken hauek nabarmen ugarixenak izanik. Horrez gain, suge biperakara (Natrix maura) txiki bat ere atera genduan. Beheko argazkixan ikusi daiteke barrutik atera genuna.

Erreskatau genitxun anfibiuak eta sugia
Jarraixan, erreskatautako espezie bakoitzeko argazki bana erakusten dizuet.

Apo ezproiduna - Sapo de espuelas (Pelobates cultripes), gaztia
Apo pintatua - Sapillo pintojo ibérico (Discoglossus galganoi), gaztia
Apo lasterkaria - Sapo corredor (Epidalea calamita)
Ur-igel arrunta - Rana común (Pelophylax perezi), gaztia
Gallipato (Pleurodeles waltl)
Suge biperakara - Culebra viperina (Natrix maura), gaztia
Zoritxarrez, ezin izan genitxun barruan zeuden danak atera, eta baten bat hilda ere bazauan ordurako. Horrenbeste bitxo jausten diala ikusitxa, ondo egongo litzake ahal dan moduan arrapala bat ipintzia, bitxuak beraien kabuz irten ahal izateko.

Besterik ez, beste bat arte!

(Ver traducción al castellano)

2018/12/16

Narrasti eta anfibio bila Extremaduran (I)

Euskal herrixan, urteko sasoi honetan, teperaturak behera itxiakin batera, narrastixen aktibidadiak nabarmen itxen dau beheruntz, eta ondorioz, egun beruetan bakarrik ikusi daiteke narrasti bakarren bat. Iberiar penintsulako hegoaldian aldiz, egoera guztiz desberdina da. Tenperatura altuauei esker, narrasti asko egoten dia aktibo, indibiduo gaztiak batez ere. Baitxa anfibio ugari ere. Hegoaldera jutiak beste abantaila bat ere badauka gainera. Hemen ikusi ezin dian espezie ugari aurkitxu daitezke.

Hori jakinda, aurreko asteko zubixan, Extremadurara jun nitzan Ibai Ugarte Zabaleta oñatiarrakin batera. Hegoalderago jungo bagina, Huelvara adibidez, aktibidade gehixau topauko genduan baina Cáceresera jutia erabaki genduan, distantziagatik batetik, eta narrasti eta anfibiuak bilatziaz gain Monfragüeko Parke Nazionala bezelako tokixak bisitatzeko bestetik.

Bidaiko lehen bi egunak pasau genitxun narrasti eta anfibio bila eta konpainia ere izan genduan momentu batzutan. Cáceresera bidian, Salamancan in genduan lo, eta bertan Max Benito Smeele, Quique Hernández eta Óscar Bravokin elkartu ginan, putzu baten inguruan buelta txiki bat emateko. Cáceresen aldiz, Florencio Carrerokin elkartu ginan eta inguruak erakutsi zizkigun arratsalde batian. ¡Muchas gracias a los cuatro!

Guztira 18 herpeto espezie ikusi genitxun, 8 narrasti espezie eta 10 anfibio espezie. 2 egun bakarrik izan ziala eta urteko sasoia zein zan kontuan eukitxa, ezin ginan kejau. Oso pozik gelditxu ginan bidaiko lehen zatixakin.

Narrastixak:

Dragoitxo arrunta - Salamanquesa común (Tarentola mauritanica)
Lagartija verdosa (Podarcis virescens)
Lagartija verdosa (Podarcis virescens)
Txaradi sugandila - Lagartija colilarga (Psammodromus algirus)
Txaradi sugandila - Lagartija colilarga (Psammodromus algirus), gaztia
Lagartija occidental ibérica (Psammodromus occidentalis)
Gardatxoa - Lagarto ocelado (Timon lepidus), gaztia
Gardatxoa - Lagarto ocelado (Timon lepidus), gaztia
Eskinko bostatza - Eslizón ibérico (Chalcides bedriagai)

Lurpeko sugea - Culebrilla ciega (Blanus cinereus)

Suge biperakara - Culebra viperina (Natrix maura)
Suge biperakara - Culebra viperina (Natrix maura)
Suge biperakara - Culebra viperina (Natrix maura), gaztia
Suge biperakara - Culebra viperina (Natrix maura), gaztia
Suge biperakara - Culebra viperina (Natrix maura), gaztia
Suge biperakarak - Culebras viperinas (Natrix maura), heldu 1 eta 2 gazte
Anfibiuak:

Uhandre marmolairea - Tritón jaspeado (Triturus marmoratus), gaztia
Tritón pigmeo (Triturus pygmaeus)
Tritón pigmeo (Triturus pygmaeus), gaztia
Tritón ibérico (Lissotriton boscai)
Gallipato (Pleurodeles waltl)
Gallipato (Pleurodeles waltl)
Gallipato (Pleurodeles waltl), gaztia
Ur-igel arrunta - Rana común (Pelophylax perezi)
Hegoaldeko zuhaitz-igela - Ranita meridional (Hyla meridionalis)
Apo pintatua - Sapillo pintojo ibérico (Discoglossus galganoi)
Apo pintatua - Sapillo pintojo ibérico (Discoglossus galganoi), gaztia
Apo pintatua - Sapillo pintojo ibérico (Discoglossus galganoi), gaztia
Sapo partero ibérico (Alytes cisternasii)
Apo lasterkaria - Sapo corredor (Epidalea calamita)
Apo lasterkaria - Sapo corredor (Epidalea calamita)
Apo lasterkaria - Sapo corredor (Epidalea calamita)

Apo ezproiduna - Sapo de espuelas (Pelobates cultripes)
Paso kanadiar batian harrapauta eta hiltzera kondenauta zeuden hamarnaka anfibio erreskatatzen ere ibili bihar izan ginan.  Hurrengo sarreran erakutsiko dizkizuet argazki batzuk. Ordurarte!