2024/06/29

Narrastiak eta anfibioak ezagutzeko irteerak / Salidas para conocer los reptiles y anfibios

Aurten ere primeran joan dira inguruko narrastiak eta anfibioak ezagutzeko irteera gidatuak. Egunaren arabera narrasti eta anfibio gehiago edo gutxiago aurkitu ditugun arren, beti izan dugu zer ikusi, eta partehartzaileek animalia ezezagun hauetaz asko ikasi dute. Beraz, helburuak beteta! Beste behin ere, eskerrik asko laguntzen aritu zareten guztioi.

Un año más, han ido de maravilla las salidas guiadas para conocer los reptiles y anfibios de la zona. Aunque hemos encontrado más o menos reptiles y anfibios según el día, siempre hemos tenido algo que ver y l@s participantes han aprendido mucho de estos animales desconocidos. Por lo tanto, ¡objetivo cumplido! Una vez más, gracias a tod@s l@s que habéis estado ayudando.

Elgoibar-Azkoitia (Arg.: Naiara Martin)
Elgoibar-Azkoitia (Arg.: Naiara Martin)
Pagoeta (Arg.: Ibabe Urzelai)
Aralar (Arg.: Ibai Ugarte)
Aralar (Arg.: Larraitz Gerenabarrena)
Aralar (Arg.: Ibai Ugarte)
Eibar (Arg.: Manex Arzuaga)
Eibar (Arg.: Manex Arzuaga)
(Arg.: Manex Arzuaga, Naiara Martin, Aitzol Arriola eta Ander Izagirre)
(Arg.: Manex Arzuaga eta Ibai Ugarte)

Bukatzeko, Euskal Herriko anfibio eta narrasti guztiak babestutako espezieak direnez, irteera hauetarako, animaliak manipulatzeko beharrezko baimenak ditugula azpimarratu nahiko nuke.

Por último, quisiera remarcar que todos los anfibios y reptiles del País Vasco son especies protegidas, por lo que para estas salidas contamos con los permisos necesarios para su manipulación.

Beste bat arte! ¡Hasta Otra!

2024/03/17

Sugegorri iberiarren populazioen jarraipenerako topaketa - Encuentro para el seguimiento de poblaciones de víboras ibéricas

Orain dela aste batzuk, Phenotypic Evolution - PHENEVOL taldeko Fernando Martínez Freiríak antolatutako sugegorri iberiarren populazioen jarraipenerako topaketan izan nintzen, CIBIOn, Oporton. Gozamena izan zen Fernandorengandik eta gainerako hizlariengandik ikastea. Topaketa atal praktiko batekin amaitu zen, landa-irteera baten bidez. Aste batzuk geroago, topaketaren oroitzapen onarekin jarraitzen dut, gonbidapenagatik esker onez, eta hemengo sugegorrien monitorizazioarekin hasteko gogoz.

Hace unas semanas, asistí al encuentro para el seguimiento de poblaciones de víboras ibéricas, organizado por Fernando Martínez Freiría, del grupo Phenotypic Evolution - PHENEVOL, en CIBIO, Oporto. Fue una gozada poder aprender de Fernando y demás ponentes. El encuentro terminó con una parte práctica, mediante una salida de campo. Unas semana después, sigo con el buen recuerdo del encuentro, agradecido por la invitación, y con ganas de empezar con la monitorización de las víboras de aquí.
Topaketako hitzaldi batzuk / Algunas charlas del encuentro
Sugegorrien datuen biltzea / Recogida de datos de víboras

Lataste sugegorria / Víbora hocicuda (Vipera latastei)

Lataste sugegorria / Víbora hocicuda (Vipera latastei)

Irteeran, sugegorriez gain beste espezie batzuk ere ikusi genituen.

En la salida vimos otras especies además de las víboras.

Iparraldeko suge leuna / Culebra lisa europea (Coronella austriaca)
Schreiber muskerra / Lagarto verdinegro (Lacerta schreiberi)
Bocage sugandila / Lagartiga de Bocage (Podarcis bocagei)
Schreiber muskerra eta gardatxoa / Lagarto verdinegro y ocelado (Lacerta schreiberi - Timon lepidus)
Topaketan friki asko elkartu ginen, eta espero zen bezala, gauez ezin izan genion buelta bat emateari uko egin. Bi gau oso on tokatu zitzaizkigun, anfibioen jarduera handikoak. Espezie ugaritako ale asko ikusi ahal izan genituen, niretzako oso arruntak ez diren batzuk tarteko.

En el encuentro de víboras nos juntamos muchos frikis, y como era de esperar, no pudimos resistir a dar una vuelta de noche. Nos tocaron dos noches buenísimas, con mucha actividad de anfibios. Pudimos ver muchos ejemplares de numerosas especies, algunas de ellas no muy comunes para mi.

Arrabio arrunta / Salamandra común (Salamandra salamandra gallaica)
Arrabio arrunta / Salamandra común (Salamandra salamandra gallaica)
Begi bat falta zaion arrabioa / Salamandra sin un ojo
Apo pintatu iberiarra / Sapillo pintojo ibérico (Discoglossus galganoi)
Apo pintatu iberiarra / Sapillo pintojo ibérico (Discoglossus galganoi)
Apo pintatu iberiarra / Sapillo pintojo ibérico (Discoglossus galganoi)
Apo ezproidun iberiarra / Sapo de espuelas (Pelobates cultripes)
Apo ezproidun iberiarra / Sapo de espuelas (Pelobates cultripes)
Apo ezproidun iberiarra / Sapo de espuelas (Pelobates cultripes)

Apo ezproidun iberiarra / Sapo de espuelas (Pelobates cultripes)
Apo lasterkaria / Sapo corredor (Epidalea calamita)
Beste bat arte!

¡Hasta otra!

2024/03/06

Mauritaniako nota / Nota de Mauritania

Publikatu berri dute 2022an Mauritaniara egin genuen bidaian ikusitako narrasti eta anfibio espezieen zitekin osatu genuen nota zientifikoa. Oso gutxi bisitatutako herrialdea izanik, informazio zientifiko gutxi dago jasoa, eta nota honek, informazio hori areagotzea du helburu. Publikazioa bidaia burutu genuen lauron artean osatu dugun arren (Gabriel Martínez del Mármol, Sonke Frahm, Marco Sassoè eta nik), lan handiena Gabrik egin duela aitortu behar dugu. Bide batez, aipatzekoa da baita, Fernando Martínez Freiríak egindako errebisio lana, artikulua hobetzeko gomendio asko eman zizkigun eta.

Acaban de publicar la nota científica que completamos con las citas de las especies de reptiles y anfibios que vimos en el viaje que hicimos a Mauritania en 2022. Al ser un país muy poco visitado, hay poca información científica recogida, y ésta nota tiene como objetivo aumentar esa información. Aunque la nota la hemos completado entre los cuatro que realizamos el viaje (Gabriel Martínez del Mármol, Sonke Frahm, Marco Sassoè y yo), debemos reconocer que el trabajo más importante ha sido hecho por Gabri. De paso, también hay que destacar el trabajo de revisión realizado por Fernando Martínez Freiría, ya que nos dio muchas recomendaciones para mejorar el artículo.

PDF formatuan eta osorik nahi baduzue, hemen duzue esteka / Si lo deseáis en formato PDF y completo, aquí tenéis el enlace: Herpetofauna of Mauritania: results of a field survey

Bide batez, bidaiaren kronika ikusi nahi baduzue hemen daukazue:

Por cierto, si queréis ver el reportaje del viaje la tenéis aquí: 

Hurrengora arte, 

Hasta la próxima,

2024/01/18

Katamotz iberiarraren bila - En busca del lince ibérico

Urtarrilaren 1ean Andujarrerantz abiatu ginen, katamotz iberiarra (Lynx pardinus) ikusteko helburuarekin. Aurretik ere egona nintzen bertan eta joan naizen guztietan ikusi izan dut katamotza. Animalia honek engantxatu egiten du ordea, eta Andujarrera bueltatzeko gogoz nengoen. Ibai Zubizarreta lagun batzuekin joatekoa zen eta beraiekin apuntatu nintzen. 7 pertsona elkartu ginen, euskaldun batzuk eta Salamankako batzuk tarteko. Gutaz gain Madrilgo eta Malagako nire lagun batzuk ere handik zebiltzan gainera. Hauekin elkartu eta istorietak partekatzeagatik bakarrik pena merezi zuen bisitak.

El 1 de enero partimos hacia Andújar con el objetivo de ver el lince ibérico (Lynx pardinus). Ya había estado allí antes y siempre que he ido he visto lince. Pero este animal engancha, y tenía ganas de volver a Andújar. Ibai Zubizarreta iba a ir con un@s amig@s y me apunté con ell@s. Nos reunimos 7 personas entre vasc@s y otr@s de Salamanca. Además de nosotr@s, por allí andaban algunos amigos míos de Madrid y de Málaga. Sólo por juntarme con esta gente y compartir historietas merecía la pena la visita.

"Katamotz lurraldea" / "Territorio lince"

Lehen egunean, eguerdirako iritsi eta zuzenean katamotzaren bila joan ginen. Arratsalde hartan bi aldiz azaldu zen gugandik gertu, baina guk ez genuen ikusi. 2. egunean ikusi genuen bat, baina oso urrun. 3. eguna gelditzen zitzaigun, azken eguna, eta gaztelerazko "a la tercera va la vencida" esamoldeak esaten duen bezala, hirugarrenean asmatu behar! Bete-betean asmatu gainera!

El primer día llegamos al mediodía y fuimos directamente a por el lince. Esa tarde apareció dos veces cerca nuestro, pero no lo pudimos ver. El segundo día vimos uno, pero muy lejos. Nos quedaba el tercer día, el último, y como dice la expresión "a la tercera va la vencida", tocaba acertar. ¡Y tanto que acertamos!

Ivanekin behatoki batean nengoela, bailaran beherago katamotz bat ikusi zutela abisatu ziguten. Jendea haruntz abiatu zen, baina aurreko egunean bezela oso urruti zegoenez, Ivan eta nik goian gelditzea erabaki genuen, Magarza izeneko katamotz emea handik azalduko zelakoan. Arriskatu eta irabazi! Gure parean azaldu zen Magarza katamotza. Ehizan zebilen, zuhaixka artean alde batetik bestera. Minutu batzuetan bistatik galdu genuen, baina han jarraitzen zuen. Halako batean, untxi baten zarata entzun genuen eta hortik gutxira, katamotza irten zen, ahoan untxia zuela. 

Mientras estaba con Iván en un observatorio, nos avisaron de que habían visto un lince valle abajo. La gente se dirigió hacia allí, pero como estaba muy lejos como el día anterior, Iván y yo decidimos quedarnos arriba, esperando que la hembra de lince llamada Magarza apareciera por allí. ¡Arriesgar y ganar! Apareció el lince Magarza frente a nosotros. Andaba de caza, moviéndose entre arbustos, de un lado a otro. Lo perdimos de vista durante unos minutos, pero allí seguía. De pronto oímos el ruido de un conejo y al poco rato salió el lince con el conejo en la boca.

Magarza katamotza untxiarekin / La lincesa Magarza con el conejo

Zuhaixka handi batean gorde zen eta minutu gutxitan untxi guztia jan zuen. Lanak amaituta, handik atera eta gure parean paseatu zen, metro batzuk ibili ondoren gelditu arte. Gure parean jarrita egon zen pixkatean eta ondoren, azpiko zuhaixkan ezkutatu zen.

Se resguardó en un gran arbusto y en pocos minutos se comió todo el conejo. Con el trabajo terminado, salió de allí y se paseó en frente nuestro hasta detenerse a unos metros. Estuvo sentado en frente nuestro y luego se escondió en el arbusto de al lado.
Non dago katamotza? / ¿Dónde está el lince?

Denbora dezente igaro zuen ezkutuan, baina bagenekien lehenago edo beranduago handik aterako zela eta han geratu ginen zain. Zerbait jateko aprobetxatu genuen, baina halako batean, handik atera eta gure gozamenerako, oso gertu geneukan harkaitz batera igo zen. 33 minutu igaro zituen harkaitz gainean, adi-adi lurrera begira, harrapakina zelatatzen eta salto egiteko keinuak eginez, guri segundu bakar batez ere begiratu gabe. Azkenean egin zuen salto, baina kale. Edarra gozamena gurea! 

Pasó bastante tiempo escondido, pero sabíamos que tarde o temprano saldría de allí, y allí nos quedamos esperando. Aprovechamos para comer algo, pero al cabo de un tiempo salió de allí y se subió, para nuestro deleite, a una roca que teníamos muy cerca. Pasó 33 minutos sobre la roca, mirando fijamente al suelo, acechando a su presa y haciendo gestos para saltar, sin mirarnos ni un solo segundo. Al final saltó, pero falló. ¡Una auténtica gozada!

Handik ondoko harkaitz batzutara joan zen eta gero bailaran beste aldera, urrutian galdu arte. Pozik, oso-pozik geratu ginen, katamotzarekin izugarri gozatuta.

Desde allí se dirigió a unas rocas contiguas y luego al otro lado del valle, hasta perderse a lo lejos. Nos quedamos encantad@s, muy content@s, disfrutando muchísimo con el lince.


Katamotza ikusteaz gain, beste espezie interesgarri asko ikusi genituen: eguzki-arrano iberiarra (Aquila adalberti), sai beltza (Aegypius monachus), mozoloa (Athene noctua), harkaitz-zozo urdina (Monticola solitarius), igaraba (Lutra lutra), adarzabala (Dama dama), mufloia (Ovis orientalis), basahuntza (Capra pyrenaica)...

Además del lince, vimos otras muchas especies interesantes: águila imperial ibérica (Aquila adalberti), buitre negro (Aegypius monachus), mochuelo (Athene noctua), roquero solitario (Monticola solitarius), nutria (Lutra lutra), gamo (Dama dama), muflón (Ovis orientalis), cabra montés (Capra pyrenaica)...

Eta nola ez, gauez anfibioak ikusteko aprobetxatu genuen, Madrileko lagunen laguntzarekin. Arrabio saihetsandia (Pleurodeles waltl), arrabio arrunta (Salamandra salamandra morenica), uhandre iberiarra (Lissotriton boscai), apo lasterkaria (Epidalea calamita), apo ezproidun iberiarra (Pelobates cultripes) eta ur-igel iberiarra (Pelophylax perezi) ikusi genituen. Txantxiku iberiar (Alytes cisternasii) pila bat ere entzun genituen kantuan, baina ez genuen bat ere ez aurkitu.

Y como no podía ser de otra manera, aprovechamos para ver anfibios por la noche, con la ayuda de los amigos de Madrid. Vimos el gallipato (Pleurodeles waltl), la salamandra común (Salamandra salamandra morenica), el tritón ibérico (Lissotriton boscai), el sapo corredor (Epidalea calamita), el sapo de espuelas ibérico (Pelobates cultripes) y la rana común (Pelophylax perezi). Oímos también cantar un montón de sapos parteros ibéricos (Alytes cisternasii), pero no encontramos ninguno.

Arrabio arrunta / Salamandra común (Salamandra salamandra morenica)
Arrabio saihetsandia / Gallipato (Pleurodeles waltl)
Uhandre iberiarra / Tritón ibérico (Lissotriton boscai)
Apo ezproidun iberiarra / Sapo de espuelas ibérico (Pelobates cultripes)
Apo lasterkaria / Sapo corredor (Epidalea calamita)

Laburbilduz, egun gutxiko bidaia izan arren, oso ondo aprobetxatu genuen. Helburuak beteta bueltatu ginen etxera. Primerako jendearekin inguratuta gainera. Plazer handia izan da jende berria ezagutu eta kanpoko lagunekin berriz elkartu izana!

En resumen, a pesar de ser un viaje de pocos días, lo aprovechamos muy bien. Volvimos a casa con los objetivos cumplidos. Rodeados además de gente estupenda. ¡Ha sido un placer conocer a gente nueva y volver a juntarse con amigos de fuera!

Beste bat arte! ¡Hasta otra!