2018/02/28

Marokora bidaia 2017 - 2. eguna

Aurreko egun luzian ostian, potzu interesgarri baten onduan in genduan lo Rif-en, eta potzua eta haren inguruak miatzen hasi genduan 2. eguna.

Lo in genun lekuan onduan potzu elegante bat geneukan
Apoarmatu istilzalea - galapago europeo (Emys orbicularis)

Apoarmatu istilzalea - galapago europeo (Emys orbicularis)
Apoarmatu istilzalea - galapago europeo (Emys orbicularis)
Apoarmatu istilzalea - galapago europeo (Emys orbicularis)
Andaluziako sugandila - lagartija andaluza (Podarcis vaucheri)
Hegoaldeko zuhaitz-igela - ranita meridional (Hyla meridionalis)
Suge biperakara - culebra viperina (Natrix maura)

Txaradi-sugandila - lagartija colilarga (Psammodromus algirus)
Eguerdi aurretik domingueroz betetzen hasi zan lekua eta gertuko beste leku batera mugitxu ginan, oindik ere Rif inguruan.

Hegoaldeko zuhaitz-igela - ranita meridional (Hyla meridionalis)
Hegoaldeko zuhaitz-igela - ranita meridional (Hyla meridionalis)
Hegoaldeko zuhaitz-igela - ranita meridional (Hyla meridionalis)
Hegoaldeko zuhaitz-igela - ranita meridional (Hyla meridionalis)

Rana verde norteafricana (Pelophylax saharica)
Sapillo pintojo marroquí (Discoglossus scovazzi)
Sapillo pintojo marroquí (Discoglossus scovazzi)
Sapillo pintojo marroquí (Discoglossus scovazzi)
Sapillo pintojo marroquí (Discoglossus scovazzi)
Apo arrunt iberiarra - sapo común ibérico (Bufo spinosus)
Futbol zelaixa anfibiuentzat habitat bihurtuta
Lagarto ocelado del Atlas (Timon tangitanus)
Agama común (Agama impalearis)

Hegoaldeko suge leuna - culebra lisa meridional (Coronella girondica)

Suge gorbatadun iberiarra - culebra de collar mediterránea (Natrix astreptophora)


Suge biperakara - culebra viperina (Natrix maura)

Suge biperakara - culebra viperina (Natrix maura)
Hurrengo egunian Fez herri ingurura iritsi nahi genduan eta pixkanaka haruntz abantau ginan. Bidian pare bat geldialdi in genitxun eta hemen ere bitxo batzuk ikusteko aukera izan genduan.

Agama común (Agama impalearis)
Sapo moruno (Sclerophrys mauritanica)
Sapo moruno (Sclerophrys mauritanica)
Sapo moruno (Sclerophrys mauritanica)
Sapo moruno (Sclerophrys mauritanica)
Rana verde norteafricana (Pelophylax saharica)
Andaluziako sugandila - lagartija andaluza (Podarcis vaucheri)
Culebra de cogulla (Macroprotodon brevis brevis)
Uezán-en bukatu genduan eguna, han lo in eta hurrengo egunian bitxo bila bertan hasteko asmuakin.

(Traducción al castellano)

2018/02/26

Marokora bidaia 2017 - 1. eguna

Aurreko urteko aste santutako oporretan Marokon egon nintzan, urte bete lenau indako antzeko bidaia errepikatzen. Badakit ixa urtebete pasau dala, baina berandu bada ere, merezi dau erakustiak.

8 egunez gelditxu gabe ibili ginan, narrasti eta anfibio espezie desberdinak ikusteko asmuakin. Marokon badaude iberiar penintsulan aurkitxu ditzakegun hainbat espezie, baina gehixenak guztiz desberdinak dia, batzuk oso ikusgarrixak gainera! Egixa esan, Marokok engantxau itxen dau!

Aurreko urtian hegoalderuntz jeitsi ginan pixkanaka, Saharara iritsi arte (bidaien atalian ditxuzue orduko publikaziuak). Oinguan aldiz, ekialderuntz jun ginan, Argeliako mugararte hain zuzen ere. Horrela, espezie berri asko ikusteko aukera eukiko genduan.

Oinguan 5 pertsonako taldia jun ginan. Galiziatik Rafael Vazquez eta Ana Vidal, Ciudad Realetik Raúl León, Madriletik Gabri Martinez eta Euskal Herritik ni. Bitxuetan kriston makinak eta pertsona bezela haundixak! Gozada bat bidai hau beraiekin itxia.

Espedizio taldia ferrixan: Ana Vidal, Raúl León, Rafael Vazquez, Gabri Martinez eta ni
Goizegi ailau ginan Algecirasera eta ferrixa hartzeko pare bat ordu falta jakuzenez, aurreko urtetik ezagutzen genduan ondoko menditxo batera jun ginan, bitxo bila hasteko asmuakin. Ezin denboria alperrik galdu, jaja. Aurreko urtian ondo irten jakun asuntua, eta oinguan ere ezin kejau!

Culebra de cogulla occidental (Macroprotodon brevis brevis)

Mariposa tigre (Danaus chrysippus)
Apo pikart iberiarra - sapillo moteado ibérico (Pelodytes ibericus)
Apo pikart iberiarra - sapillo moteado ibérico (Pelodytes ibericus)
Gardatxoa - lagarto ocelado (Timon lepidus)

Gardatxoa - lagarto ocelado (Timon lepidus)

Suge biperakara - culebra viperina (Natrix maura)
Handik ferrixa hartu eta Afrikara! Haize bolada potentiak ziala medio, dexente tardau genduan itsasartia pasatzen eta gabaz heldu ginan Marokora. Zuzenian Rif ingurura jun ginan eta bidian Marokoko lehen bitxuak ikusten hasi ginan.

Hegoaldeko zuhaitz-igela - ranita meridional (Hyla meridionalis)
Sapo moruno (Sclerophrys mauritanica)
Sapo moruno (Sclerophrys mauritanica)
Sapo moruno (Sclerophrys mauritanica)
Sapo moruno (Sclerophrys mauritanica)
Apoarmatu korrontezalea - galapago leproso (Mauremys leprosa)
Apoarmatu korrontezalea - galapago leproso (Mauremys leprosa)
Sapo moruno (Sclerophrys mauritanica) eta apoarmatu korrontezalea - galapago leproso (Mauremys leprosa)
Rana verde norteafricana (Pelophylax saharica)
Apo arrunt iberiarra - sapo común ibérico (Bufo spinosus)
Dragoitxo arrunta - salamanquesa común (Tarentola mauritanica)
Sapillo pintojo marroquí (Discoglossus scovazzi)
Salamandra norteafricana (Salamandra algira)
Txaradi-sugandila - lagartija colilarga (Psammodromus algirus)
Nekatuta baina pozik bukatu genduan lehen eguna. Martxan zauan gure abentura!