2019/02/25

Kroazia / Eslovenia (+ Frantzia / Italia) 2018 (II)

Udako oporrekin jarraitxuz, 2. zatixakin natorkizue gaur.

Italia gurutzatu eta Venezia ikusi ondoren, Kroazia hegoalderuntz jun ginan, bertako zonalde ezagunenetako batzuk ezagutzeko asmotan, eta pixkanaka espezie berrixak agertzen hasi zian.

Split (Kroazia)

Sugandila italiarra - Lagartija italiana (Podarcis sicula)
Sugandila italiarra - Lagartija italiana (Podarcis sicula)
Sugandila italiarra - Lagartija italiana (Podarcis siculus), gaztea
Beltxarga arrunta - Cisne vulgar (Cygnus olor)
Spliten, dragoitxo arrosa bat (Hemidactylus turcicus) ere ikusi genduan hirixan bertan, baina azkar gorde zan eta argazki gabe geratu nitzan.

Dubrovnik (Kroazia)

Hegoalderago Dubrovnik bisitatzia tokatzen zan. Egixa esan, alde zahar oso berezi eta politxa dauka, dudarik gabe bisitatziak merezi dabana, baina ni bertako harresixan ikusi daitezkeen sugandila kurioso batzuekin entretenitxu nitzan gehixen, jaja.

Bestalde, malkar sorbeltzen (Tachymarptis melba) iluntzeko espektakulua ere pasada bat izaten da. Buru gainetik gertu-gertu pasatzen dia kriston eskandaluakin.

Dubrovnik (Kroazia)
Mutur puntazorrozdun sugandila - Lagartija de hocico puntiagudo (Dalmatolacerta oxycephala)
Mutur puntazorrozdun sugandilak - Lagartijas de hocico puntiagudo (Dalmatolacerta oxycephala), arra eta emea
Mutur puntazorrozdun sugandila - Lagartija de hocico puntiagudo (Dalmatolacerta oxycephala)
Mutur puntazorrozdun sugandila - Lagartija de hocico puntiagudo (Dalmatolacerta oxycephala)
Mutur puntazorrozdun sugandila - Lagartija de hocico puntiagudo (Dalmatolacerta oxycephala)


Mutur puntazorrozdun sugandila - Lagartija de hocico puntiagudo (Dalmatolacerta oxycephala)
Mutur puntazorrozdun sugandila - Lagartija de hocico puntiagudo (Dalmatolacerta oxycephala)
Ondo fijatuz gero, Dubrovnikeko harresixan ikusi daitezke sugandila kurioso hauek
Marisorgina - Mantis (Ameles decolor)
Triku arrunta - Erizo común (Erinaceus europaeus)
Vjetrenica (Bosnia)

Dubrovniketik iparralderuntz igotzen, Bosniara desbideratu ginan pixka bat, mugatik gertu zauan kobazulo bat ikusteko. Inguru hauetan (Bosnia, Kroazia, Eslovenia eta Italiako mugan) proteo izeneko (Proteus anguinus) anfibio espezie oso berezi bat aurkitzen da, kobazuluetan bizi dana, eta leku hau aprobetxau genduan kobazulua bisitatziaz gain proteua ikusteko.

Proteoa - Proteo (Proteus anguinus)
Korcula (Kroazia)

Mutur puntazorrozdun sugandila - Lagartija de hocico puntiagudo (Dalmatolacerta oxycephala)
Mutur puntazorrozdun sugandila - Lagartija de hocico puntiagudo (Dalmatolacerta oxycephala)
Sugandila adriatikoa - Lagartija adriática (Podarcis melisellensis)
Sugandila adriatikoa - Lagartija adriática (Podarcis melisellensis)
Sugandila adriatikoa - Lagartija adriática (Podarcis melisellensis), gaztea
Narrastixak aurkitzeko habitat aproposa
Eskorpioia
Ilundu aurreko orduak izaten zian paseotxo bat emateko momentu aproposenak
Cetina ibaia (Kroazia)

Oporretan abenturazko kirol desberdinak itxia ere gustatzen jaku eta bidai honetan rafting eta arroila-jeitsiera in genitxun. Abenturaz disfrutatziaz gain, bitxo desberdinak ikusteko aukeria ere ematen dabe gainera. Arroila-jeitsiera Cetina ibaixan in genduan eta ur-igel europarra (Pelophylax ridibundus), apo arrunt europarra (Bufo bufo) eta sugandila adriatikua (Podarcis melisellensis) ikusi nitxuan. Gure gidarixak teseladun sugian (Natrix tessellata) argazki bat ere erakutsi zigun baina guk ez genduan ikusi.

Arroila-jeitsierako salto bat, Cetina ibaian (Kroazia)
Ur-igel europarra - Rana verde europea (Pelophylax ridibundus)
Krka Parke Nazionala (Kroazia)

Hurrengo egunian Krka Parke Nazionaleko paraje ederrak ikustera jun ginan, baina eguraldi oso oso eskasa tokau zitzaigun. Demaseko euri-zaparrada bota zaban eta ezin izan genduan ixa ezer disfrutau.

Apo arrunt europarra (Bufo bufo), gaztia
Krka Parke Nazionaleko narrasti espezieen kartela
Euri-zaparradak utzitako panorama, ura nonahi
Bainatzeko baimendutako eremua, euri-zaparrakin ere tentagarrixa batzuetzat
Parajiak oso politxak zian arren, goitxik behera busti ginan eta furgonetara retirau bihar izan ginan, pena haundixakin. Bazkalostian guztiz aldatu zan egualdixa eta parkeko beste eremu batera mugitxu ginan. Bidian sorpresa haundi bat eman zigun errepide ertzian aurkitxu genduan Hermann dortokak (Testudo hermanni). 

Hermann dortoka - Tortuga mediterránea (Testudo hermanni)
Krka Parke Nazionaleko beste eremu bat, ez horren turistikua
Euri-zaparradan osteko eguzki giruari esker, narrastixak kanpora irtetzera animau zian eta paseo txiki bat ematen espezie interesgarri batzuk ikusi genitxun. Ikusgarrixena jarraixan daukazuen lau marradun sugia (Elaphe quatuorlineata) izan zan. Argazkixan burua besterik ez zaio ikusten, ikusi orduko zuluan sartzen hasi zalako, baina hasieran gorputz erdi zaukan kanpuan eta demaseko bitxua zala ikusten zan, 2 metro ingurukua agian. Pena osorik ikusi ez eta ganorazko argazki bat lortu ez izana.

Lau marradun sugea - Culebra de cuatro rayas (Elaphe quatuorlineata)
Balkanetako muskerra - Lagarto de los Balcanes (Lacerta trilineata)
Balkanetako muskerra - Lagarto de los Balcanes (Lacerta trilineata)
Sugandila adriatikoa - Lagartija adriática (Podarcis melisellensis), gaztea
Sugandila italiarra - Lagartija italiana (Podarcis sicula)
Sugandila italiarra - Lagartija italiana (Podarcis sicula), gaztia
Ur-igel europarra - Rana verde europea (Pelophylax ridibundus)
Gaba pasatzeko kostaldera hurbildu ginan eta ilunsenti politx bat euki genduan.

Ilunsentixa Kroazian
Ilunsenti politxan ostian, zerura begira jarraitzia tokatzen zan, ilargi-eklipsiaz disfrutatzeko.

Ilargi-eklipsea
Ilargi-eklipsia eta ondorengo momentuak
Hurrengo sarreran jarraitxukot Kroaziako argazki gehixaokin. Ordurarte!

2019/02/18

Kroazia / Eslovenia (+ Frantzia / Italia) 2018 (I)

Oinguan 2018ko udako oporretan ikusitako animalixen argazkixak erakusteko asmotan natorkizue. Kroazia eta Eslovenia bisitatzia zan gure plan printzipala, baina furgonetan bidaiatu bihar gendunez, jun-etorrixan Frantzia eta Italiako toki batzuk ikusteko ere aprobetxatu genduan.

Egondako tokixak
Ez zan espresuki bitxo bila indako bidai bat izan, baina turismua itxiaz gain mendiko plan asko in genitxunez, bitxo batzuk ikusi ahal izan nitxuan. Gainera, hiriko turismua itxen ere ez da zaila izaten sugandilaren bat edo beste bitxoren bat ikustia.

Horrez gain, etxetik urrunduta espezie berrixak ikusteko aukera handitzen dala kontuan izanda, banakixan gutxi ikusitxa ere, espezie berri batzuk ikusteko aukera eukiko nabala. Kroazia, gainera, oso herrialde aberatsa da narrasti espezie aldetik. Bestalde, tenperaturek ezeben asko lagundu aspektu honetan, izan ere, zonalde horretan udan ohikuak dian tenperatura altuekin, sugiak eta beste bitxo asko gorde itxen dia.

Gauzak horrela, eta txapa askorik sartu gabe, bidaian zihar ikusitxako animalia batzuen (narrasti eta anfibiuenak batez ere) argazkixak erakutsiko dizkizuet 5 sarrera desberdinetan. Aurrera ba!

Carcasona (Frantzia)

Lehen geldialdixa Carcasona ikusteko aprobetxau genduan eta gaba inguruko laku baten onduan pasau genduan. Lakuan inguruan paseotxo bat ematen azaldu zian lehen narrasti eta anfibiuak.

Carcasona (Frantzia)
Suge biperakara - Culebra viperina (Natrix maura)
Apo arrunt iberiarra - Sapo común ibérico (Bufo spinosus)
Ur-igela (Pelophylax sp.)
Ur-igela (Pelophylax sp.)
Liguria (Italia)

Kroaziaruntz bidian, Italia zeharkatzen gaba bat pasau bihar genduan Ligurian, eta bide batez, kobazulo batera juteko aprobetxau genduan. Kasu honetan bai, espresuki espezie kurioso bat ikusteko asmuakin. Kobazuluetan aurkitzen dan arrabio berezi bat, Estrinatiren arrabio haitzulotarra (Speleomantes strinatii). Turismo egun asko zetozen aurretik eta pilak kargau bihar nitxuan, jeje.

Kobazuloa, Estrinatiren arrabio haitzulotarraren (Speleomantes strinatiihabitata, Ligurian (Italian)
Kobazulua topau nabanian arrabiuak aurkitzeko esperantza asko neukan arren, imajinau al nitxunak baino dexente gehixau aurkitxu nitxuan. Helduak, gaztiak eta larbak, eta arrautzak erruten zebilen eme bat ere bai! Gozada bat izan zan. 

Estrinatiren arrabio haitzulotarra - Salamandra cavernícola de Strinati (Speleomantes strinatii)
Estrinatiren arrabio haitzulotarra - Salamandra cavernícola de Strinati (Speleomantes strinatii)
Estrinatiren arrabio haitzulotarra - Salamandra cavernícola de Strinati (Speleomantes strinatii), gaztea
Estrinatiren arrabio haitzulotarra - Salamandra cavernícola de Strinati (Speleomantes strinatii), gaztea
Estrinatiren arrabio haitzulotarra - Salamandra cavernícola de Strinati (Speleomantes strinatii)
Estrinatiren arrabio haitzulotarra - Salamandra cavernícola de Strinati (Speleomantes strinatii)
Estrinatiren arrabio haitzulotarra - Salamandra cavernícola de Strinati (Speleomantes strinatii)
Estrinatiren arrabio haitzulotarra - Salamandra cavernícola de Strinati (Speleomantes strinatii)
Estrinatiren arrabio haitzulotarra - Salamandra cavernícola de Strinati (Speleomantes strinatii)
Estrinatiren arrabio haitzulotarra - Salamandra cavernícola de Strinati (Speleomantes strinatii), arrautza bat erruten
Estrinatiren arrabio haitzulotarrak - Salamandras cavernícolas de Strinati (Speleomantes strinatii)
Estrinatiren arrabio haitzulotarrak - Salamandras cavernícolas de Strinati (Speleomantes strinatii)
Estrinatiren arrabio haitzulotarrak - Salamandras cavernícolas de Strinati (Speleomantes strinatii)
Estrinatiren arrabio haitzulotarrak - Salamandras cavernícolas de Strinati (Speleomantes strinatii)
Estrinatiren arrabio haitzulotarra - Salamandra cavernícola de Strinati (Speleomantes strinatii), larba
Arrabio haitzulotarrez gain, igel italiar (Rana italica) dexente zeuden kobazulo barruan, kanpoko tenperatura altuetatik ihesi.

Igel italiarra - Rana italiana (Rana italica)
Igel italiarra - Rana italiana (Rana italica)
Igel italiarra - Rana italiana (Rana italica)
Igel italiarrak - Ranas italianas (Rana italica)
Hauetaz gain, apo eta sugandila batzuk ere ikusi genitxun kanpuan.

Apo arrunt europarra - Sapo común europeo (Bufo bufo)
Horma-sugandila - Lagartija roquera (Podarcis muralis)
Horma-sugandila - Lagartija roquera (Podarcis muralis)
Hurrengo sarreran Kroazian ikusitxakuekin jarraitxuko dot. Laster arte!