2011/03/18

Antzarran estalduria

Hurrengo argazkixetan antzar hankagorriskan (Anser anser) estalduria ikusten da. Antzar hauek baserrri inguruetan ikusten dianen oso antzekuak dia baina bi hauek basatixak dia. Hala ere, argazkixak atera nitxun lekuan, jendian presentziara oso ohitxuta daoz ta ez dia batere beldurtzen.

Gaur ez dizuet txapa handirik sartuko. Besterik gabe, momentua erakustia nahi nizuen.

Arra emia "kortejatzen" (Asuntua berotzen, jeje).
Alejop!!
Ta emia?? Ba bai, arran azpixan dao, ur azpixan.
Arrak emia lepotik nola heltzen daban ikusten da hemen.
Listo! Bukatu da asuntua. Ia txitatxuak jaiotzen dian!

2011/03/11

Pinu-beldarra (Thaumetopoea pityocampa)

Aurreko astian, Mintxeta gainetik buelta bat eman naban ta prozesio honekin in naban topo. Batzuek igual ez dozue sekula olako momentu batekin topo in baina seguru danok ikusi ditxuzuela pinuetan masa txuri moduko batzuk. Masa hoiek, pinu-beldarranak izaten dia. Erderaz ezaguna dan, procesionaria del pino.

Tximeletak, udan ernaltzen diaz eta arrautzak pinuetan jartzen ditxue. Esan biharra dao, leku askotan plaga bat izaten diala. Beldarrak hilabete ingurura jaiotzen dia eta bertan sortzen ditxue habixak (masa txuri hoiek), negua bertan pasatzeko. 

Garai hauetan, lurrera jeisten hasten dia. Ikusteko kuriosua izaten da nola danak "fila indian" ibiltzen dian. Hortik datorkio "procesionaria" izena. Hemendik aurrera, pixkanaka lurrian lurperatzen jungo dia, hasieran krisalida bihurtzeko eta udan tximeleta bihurtzeko. 

Portzierto, ez ikutu beldarra, iliek irritau itxen dabe ta!