2017/07/20

Maiatza, ekintzaz betetako hilabetia

Azken urtietan bezela, aurtengo maiatza ere nahiko kargauta euki naban, narrasti eta anfibiuen inguruko irteera, ikastaro edota hitzaldixekin. Badakit maiatza aspaldi jun zala, baina uste dot indako gauzak gogoratziak merezi dabala.

Alde batetik, Gipuzkoako Parketxe Sariak antolatuta, natura parkietan narrasti eta anfibiuak ezagutzeko irteeretan gidari lanetan ibili naiz. Egualdixagatik Arantzazukua suspenditxu bihar izan genun, baina gainontzeko 4retan egualdi paregabia euki genduan, eta bitxo dexente ikusi genitxun. 2-3 orduko ibilbide txiki baten ez da erreza gauza asko ikustia, baina aurten zorte haundixa euki dogu eta danetik ikusteko aukera euki dau irteeretara animau dan jentiak. Hemen ditxuzue irteeretako argazki batzuk.

Pagoeta PN

Hasierako azalpenak ematen (Arg.: Aitor Montes)
Narrasti espezieak erakusten (Arg.: Aitor Montes)
Anfibioen inguruko azalpenak ematen (Arg.: Haritz Arrieta)
Uhandre eta zapaburuak erakusten (Arg.: Haritz Arrieta)
Aralar PN

Azalpenak ematen (Arg.: Lizarrustiko Parketxea)
Anfibio bila (Arg.: Lizarrustiko Parketxea)
Zirauna (Anguis fragilis) (Arg.: Lizarrustiko Parketxea)
Txantxiku arrunta (Alytes obstetricans), uhandre palmatuak (Lissotriton helveticus), arrabio larba (Salamandra salamandra) eta musker berdia (Lacerta bilineata) (Arg.: Lizarrustiko Parketxea)
Narrasti ta anfibio desberdinak erakusten (Arg.: Lizarrustiko Parketxea)
Aizkorri-Aratz (Anduetza)

Musker berde gazte bat erakusten (Arg.: Anduetzako Parketxea)
Eskulapio sugia (Zamenis longissimus(Arg.: Anduetzako Parketxea)
Eskulapio sugia (Zamenis longissimus) (Arg.: Anduetzako Parketxea)
Musker berdia (Lacerta bilineata) (Arg.: Anduetzako Parketxea)
Iparraldeko suge leuna (Coronella austriaca) (Arg.: Anduetzako Parketxea)
Aiako Harria PN

Sugandila eta muskerrak erakusten (Arg.: Arditurriko Parketxea)
Uhandre palmatuak (Lissotriton helveticus) (Arg.: Arditurriko Parketxea)
Suge gorbataduna (Natrix astreptophora) (Arg.: Arditurriko Parketxea)
Ur-igel arrunta (Pelophylax perezi) erakusten (Arg.: Arditurriko Parketxea)
Aranzadi Zientzia Elkartiak antolatutako ikastaro baten ere egon nintzan. Narrasti, anfibio eta odonatuak identifikatzen ikasteko ikastarua zan, eta neri narrastixen partia erakustia tokau jatan. Egun osoko egitarauakin, goizian parte teorikua eman genduan, eta gero, mendira jun ginan, animalixok aurrez aurre ikusteko asmuakin.

Atal teorikua jasotzen
Suge biperakara (Natrix maura) (Arg.: Aitor Galdos)
Zarautzeko Arkamurka natur taldiak antolautako anfibiuak ikusteko gabeko irteera baten gidari lanetan ere ibili nitzan. 

(Arg.: Aitor Leiza)
Horma-sugandilan (Podarcis muralis) arrautzak, uhandre palmatua (Lissotriton helveticus), baso-igel gorria (Rana temporaria) eta txantxiku arrunta (Alytes obstetricans) (Arg.: Aitor Leiza)
Hegaldeko zuhaitz igela (Hyla Meridionalis) (Arg.: Aitor Leiza)
Amaitzeko, hitzaldi bat emateko aukera ere izan naban Mallabian, Juankar Andresekin batera. 30 pertsona animau zian hitzaldira eta interes haundixa erakutsi zuten gainera. Oso hitzaldi aberasgarrixa izan zan guretzat.

Mallabiako hitzaldixan kartela
Guztira 170 pertsona izan dia ekintza hauetara animau dianak. Orokorrian jentia oso gustora geratu dan sentsaziua jaso dot nik, eta narrasti eta anfibiuak errespetauko ditxuzten 170 pertsona gehixau egotia bada zerbaitx! Pixkanaka baguaz animali hauen inguruko gezur eta kondairei bueltia ematen.

Ondo segi!

2017/07/11

Hontza ertaina (Asio otus)

Oin dala hilabete inguru, Zuhatzako irlan egon nintzan, eskolako ikasliekin, 3 egun pasatzen. 1. eguneko gaba heltzian, hontza ertainan (Asio otus) soinuak entzuten hasi nintzan. Egixa esan, ez nakan hontzak aurkitzeko esperantza handirik, baina nere sorpresarako, hontz dezente ikusi genitxun, lasai lasai, eta gutaz paso itxen, elkarren artian deika. Oso gertutik ikusteko aukera euki genduan, bai nik eta baitxa nerekin etorri zian beste bi irakasliek ere.

Sekula ikusi gabeko espezie bat izanda, eta Euskal Herrixan arrarua dala kotuan eukitxa, sorpresa haundixa izan zan neretzat, horren beste eta horren gertu ikustia. Kamara zaharrakin eta objetibo aproposa etxian lagata nenguan, baina hala ere argazki eta irudi dezente batzuk atera ahal izan nizkien.

Hurrengo gabian ere entzun genitxun eta animalixenganako interesa erakutsi zuten ikasle batzuk eraman nitxuan hontzak ikustera. Asko disfrutau zeben hontzak horren gertu ikusten, eta ni ere pozik, gazte jentiari naturarekiko miresmena transmititzen, jaja. 

Ikasliak, hontzak ikusten
Beste bat arte!

(Ver traducción al castellano)

2017/07/05

Astebukaera pasa Nafarroa hegoaldian

Ezer publikau gabe denbora dezente egon ostian, hainbat gauza pilatu zaizkit zuei erakusteko. Pixkanaka jun bihako naiz udaberrixan ikusitxako gauzak erakusten, eta hasteko, aurreko astebukaeran ateratako argazki batzuk jarriko dizkizuet.

Nafarroa hegoaldian ibili nintzan astebukaera pasa, Aitor Montes Arrondo eta Haritz Arrieta Odriakin batera. Idazten luzatu gabe, bertan ateratako argazki batzuk erakusten dizkizuet.

Suge biperakara (Natrix maura)

Suge biperakara (Natrix maura)
Apo ezproiduna (Pelobates cultripes)

Apo ezproiduna (Pelobates cultripes)
Ur-igel arrunta (Pelophylax perezi)
Suge biperakara (Natrix maura)
Gardatxoa (Timon lepidus)
Eskailera-sugea (Rhinechis scalaris)

Bardeetan aurrez egonda ez geundenez, bertatik zeharkalditxo bat itxia ere pentsatu genduan, ur-puntu desberdinetan geldialditxo azkar batzuk inez. 

Bardeetako urmael txiki bat
Apoarmatu istilzalea (Emys orbicularis)

Suge biperakara (Natrix maura)
Erakutsitako anfibio eta narrasti espeziez gain, txaradi-sugandila (Psammodromus algirus), sugandila arrea (Podarcis liolepis), apo arrunta (Bufo spinosus) eta apo lasterkariaren (Epidalea calamita) larbak ere ikusi genitxun. Ziztu bizian gorde zan Montpelierko suge bat (Malpolon monspessulanus) ere ikusi zaban Haritzek. Beste behin ere Montpelierko sugiakin kale…

Hegaztixak behatzeko aukera ere izan genduan, nahiz eta ez dauzkadan hauen argazki askorik erakusteko. Harrapari dexente ikusi genitxun, baina dudarik gabe, urretxori (Oriolus oriolus) ar bat izan zan ilusio gehixen in ziguna.

Erle-txoria (Merops apiaster)
Erle-txoria (Merops apiaster)
Lertxun gorria (Ardea purpurea)
Ehunzango kurioso hau ere erakusten dizuet, ikusten dozuen bezela, hamarnaka kume txiki babesten daola.

Ehunzangoa (Scolopendra cingulata)
Bukatzeko, taldeko argazkixa. Formatu tipikua aldatuz, selfi bat gardatxo batekin! jajaja.

Taldeko argazkixa: Ezkerretik eskumara, ni, Haritz Arrieta Odria eta Aitor Montes Arrondo, gardatxo baten konpainian
Laster arte!