2018/03/22

Marokora bidaia 2017 - Espezieen laburpen zerrenda

Azken egunetan ikusi dozuen bezela, bitxo dexente ikusi genitxun 2017xan Marokora indako bidaian. Laburpen bezela, 8 egunez ikusitxako narrasti eta anfibio espezie desberdinen argazki bana erakusten dizuet.

Anfibiuak

1. Salamandra algira
3. Bufo spinosus
5. Sclerophrys mauritanica
7. Hyla meridionalis
2. Discoglossus scovazzi
4. Bufotes boulengeri
6. Pelodytes ibericus (Algecirasen)
8. Pelophylax saharica
Narrastixak

9. Testudo graeca
11. Mauremys leprosa
13. Tarentola deserti
15. Stenodactylus mauritanicus
17. Tropiocolotes algericus
19. Saurodactylus mauritanicus
21. Uromastyx nigriventris
23. Hyalosaurus koellikeri
25. Timon lepidus (Algecirasen)
27. Scelarcis perspicillata
29. Psammodromus algirus
31. Mesalina olivieri
33. Acanthodactylus boskianus
35. Acanthodactylus erythrurus
37. Eumeces algeriensis
39. Chalcides mauritanicus
41. Chalcides polylepis
43. Trogonophis wiegmanni
45. Natrix astreptophora
47. Macroprotodon brevis
49. Malpolon insignitus
51. Cerastes cerastes
10. Emys orbicularis
12. Tarentola mauritanica
14. Ptyodactylus oudrii
16. Stenodactylus petrii
18. Saurodactylus fasciatus
20. Agama impalearis
22. Chamaeleo chamaeleon
24. Varanus griseus
26. Timon tangitanus
28. Podarcis vaucheri
30. Ophisops occidentalis
32. Mesalina rubropunctata
34. Acanthodactylus dumerili
36. Acanthodactylus maculatus
38. Chalcides lanzai
40. Chalcides ocellatus
42. Chalcides boulengeri
44. Natrix maura
46. Coronella girondica
48. Macroprotodon abubakeri
50. Rhagerhis moilensis
Ikusten dozuen bezela, 51 espezie desberdin ikusi genitxun. Bigarren aldiz bueltatzen nitzan Marokora eta aurrekuan bezela, oinguan ere kriston bidaia!

Eta aurten Greziara! Iuju! Ia ze ikusten dogun. Ondo segi!